Przemoc seksualna wobec kobiet – przegląd badań
Przemoc seksualna wobec kobiet – przegląd badań
Data publikacji: 09.09.2016r.drukujdrukuj

Kategoria: Internet

Przemoc seksualna wobec kobiet – przegląd badań

Definicja przemocy seksualnej obejmuje głównie trzy rodzaje zachowań: gwałt, próby gwałtu i molestowanie seksualne. Za tym prostym podziałem kryją się jednak wielkie ilości upokarzających zdarzeń, na które skazywane są kobiety – komentarze, nachalne prośby czy obsceniczne żarty, przypadkowe muśnięcia i bardziej konkretny dotyk, w końcu próby gwałtu i gwałty ze szczególnym okrucieństwem. Ile jest tych historii? Dlaczego wciąż tworzone są od nowa? Zapraszamy na nasz raport – przegląd z ostatnich badań polskich i europejskich.

Skala problemu

Doświadczanie przemocy seksualnej u kobiet, choć owiane mgłą milczenia, jest szokująco częste – zarówno na polu europejskim, jak i w Polsce. O pierwszym aspekcie mówi poniższy wykres:

Za: „Przemoc wobec kobiet. Badanie na poziomie Unii Europejskiej. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS

Jak widać, aż 1/3 badanych Europejek doświadczyła przemocy seksualnej lub fizycznej w ciągu swego życia. Co istotne, aż 8% ankietowanych pań odpowiedziało, że przemoc ta miała miejsce w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy. Aż jedna na dziesięć kobiet doświadczyła przemocy, zanim ukończyła 15 rok życia.

Wydaje się, że sytuacja w Polsce ma się o wiele lepiej, na co wskazywałyby policyjne dane z ostatnich. Wynika z nich, że liczba gwałtów systematycznie maleje, by w ostatnich latach wynosić około 1500 rocznie. Jak jednak podkreślają specjaliści, to tylko wierzchołek góry lodowej (według niektórych danych, to zaledwie ok. 8%) faktycznej liczby gwałtów. Pozostałe po prostu nigdy nie zostały nigdzie zgłoszone.

Przemoc seksualna w miejscu pracy

Doświadczanie przemocy seksualnej wielu osobom kojarzy się z imprezami, podejrzanym towarzystwem, nadmiarem alkoholu. Raczej nie z pracą albo miejscem publicznym. Jak jednak dowodzą statystyki, jest to – niestety, naiwne przekonanie.

Za: „Przełamać Tabu”, Raport p przemocy seksualnej, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

Oczywiście gwałt jest trudny do przeprowadzenia w firmie lub innym publicznym miejscu, dlatego prym wiodą tutaj zachowania z kategorii molestowania seksualnego. W szczególności panie wskazywały na:

Za: „Przełamać Tabu”, Raport p przemocy seksualnej, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

Bez wątpienia szokującym jest fakt, że aż co druga z badanych kobiet miała do czynienia np. z ocieraniem się czy wyzywającymi gestami albo niepożądanym dotykiem  o charakterze seksualnym.

Ponadto, jak dowodzi badanie „Przemoc wobec kobiet”, aż 75% kobiet na kierowniczych stanowiskach doświadczyło w swoim życiu molestowania seksualnego, z czego aż ¼ - w ciągu minionych 12-tu miesięcy.

Przemoc seksualna w rodzinie

Większości z nas gwałt kojarzy się z parkiem, obcym mężczyzną, krzakami na uboczu i ciemnością. Liczne badania nad przemocą seksualną wobec kobiet dowodzą jednak, że jest to myślenie bardzo stereotypowe i błędne.

Według raportu „Dość milczenia”, przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce, sprawcami gwałtów są w aż 80% osoby znane ofierze, a do zdarzenia dochodzi w jej domu.

Inne statystyki dotyczące miejsca, w którym dochodzi do gwałtu, podają następujące dane:

Za: „Przemoc wobec kobiet. Badanie na poziomie Unii Europejskiej. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, możliwe kilkakrotne odpowiedzi ankietowanych

Oczywiście gwałty w miejscach wyludnionych, ciemnych parkach i leśnych uliczkach wciąż się zdarzają. Jednak nie ulega wątpliwości, że do większości takich zdarzeń wciąż dochodzi najczęściej w mieszkaniu ofiary, a gwałcącym jest osoba jej znana.

W tym szczególnym wątku należy wspomnieć o szokującym wniosku z badań opinii publicznej – według TNS OBOP (Diagnoza Zjawiska Przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn raport z badań ogólnopolskich, 2010), aż 19% badanych uważa, że nie istnieje coś takiego, jak gwałt w małżeństwie polegający na zgwałceniu żony przez męża.

Gwałt a doniesienie na policji oraz konsekwencje psychiczne

Temat przemocy seksualnej w Polsce, przedstawiany w liczbach, budzi wielkie emocje. Dodatkowe niezrozumienie budzą statystyki dotyczące doniesień składanych na policję. Dane te prezentują się następująco:

Za: „Przełamać Tabu”, Raport p przemocy seksualnej, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

Aż 92% badanych nigdy nie zgłosiło na policję faktu, że zostały zgwałcone. Co jeszcze bardziej szokujące, aż 37% z tych kobiet uważało, że gwałt wynikał z ich winy, a ponad 32%... nie chciało, aby gwałciciel miał kłopoty z policją.

Konsekwencje doświadczania przemocy seksualnej są wielkie i niszczące dla każdej kobiety. W większości przypadków mówi się tutaj o utracie pewności siebie (50% kobiet doświadczających przemocy seksualnej od partnera), depresji (35%), lęku (45%), poczuciu bezradności (48%) czy trudności w związkach (43%) (za: „Przemoc wobec kobiet. Badanie na poziomie Unii Europejskiej, EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS).

Niestety można prognozować, że dopóki kobiety nie zaczną walczyć o sprawiedliwość, dopóki nie zaczną odważnie domagać się ukarania sprawców przemocy seksualnej, dopóty konsekwencje gwałtów będą trudne do pokonania, a każdy kolejny raport w tej sprawie będzie wyglądał podobnie.Nasze marki: