Contact information

ASA Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 11
48-100 GŁUBCZYCE

tel.:
+48 77 485 08 01
fax: +48 77 485 32 29
e-mail: sekretariat@asa.eu

miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr. KRS 0000142069
NIP: 748-14-19-778
REGON: 531511880

kapitał zakładowy 51000 PLN

 

Contact Form

CAPTCHA
Click to refresh signs
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

* Required fields

Administratorem danych jest ASA Sp. z o.o., z siedzibą w Głubczycach, ul. Oświęcimska 11. Dane osobowe (tj. adresy e-mail, imię, nazwisko, telefon) zbierane są przez ASA Sp. z o.o. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla obsługi Państwa wiadomości kontaktowej. Dane nie będą udostępniane innym administratorom danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania obsługa wiadomości może być utrudniona lub niemożliwa.

Our brands: